ปรัชญาสถานศึกษา

“ ความรู้ดี   ฝีมือเยี่ย เปี่ยมคุณธรรม   ค้ำจุนสังคม ”