ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย Administrator 1921
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง Administrator 1843
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน Administrator 1951
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ Administrator 1912
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ Administrator 2132
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน Administrator 1852
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Administrator 696
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. Administrator 618
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Administrator 855
10 ข้อมูลบุคลากร Administrator 6212
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา Administrator 3436