ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย Administrator 1710
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง Administrator 1633
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน Administrator 1777
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ Administrator 1604
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ Administrator 1936
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน Administrator 1645
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Administrator 658
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. Administrator 581
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน Administrator 753
10 ข้อมูลบุคลากร Administrator 5692
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา Administrator 3079