ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา-6-รายการ คลิ๊ก
1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาวดำ และสี)ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที คลิ๊ก
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 คลิ๊ก
3. เครื่องรีดผ้าชนิดกดทับ คลิ๊ก
4. เครื่องปั๊มตัดแบบมอเตอร์ คลิ๊ก
5. จักรเย็บผ้าพร้อมทำลวดลาย คลิ๊ก
6. เครื่องอัดกลีบดอกไม้แบบไฮดรอลิกระบบนิวเมติกส์ คลิ๊ก