ประกาศยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก