เขลางค์นครเกมส์ โดยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับ

ติดตามข่าว สรุปเหรียญ ประจำวันได้ที่นี่


ػ­Шѹ 1áҤ 2560
ػ­Шѹ 2áҤ 2560
ػ­Шѹ 3áҤ 2560
ػ­Шǹ 4áҤ 2560


กิจกรรม/การเตรียมงาน

กำหนดการแข่งรายละอียด...

ข้อมูลที่พัก รายละเอียด ...

พิธีเปิด / รูปแบบ รายละเอียด...

พิธีปิด / รูปแบบ รายละเอียด...

เจ้าหน้าผู้ประสานงานกีฬา รายละเอียด ...

สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ การจัดการแข่งขันอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 "เขลางค์นครเกมส์"
ข่าวฝาก / ประชาสัมพันธ์

     ๑. สถานศึกษาแห่งใดจะแจ้งรายชื่อสปอนเซอร์การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ "เขลางค์นครเกมส์" แจ้งรายชื่อส่งมาที่ E-office ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง /ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางภายในวันที่๒๙มิถุนายน๒๕๖๐เพื่อทาง อศจ.ลำปางจะดำเนินการมอบโล่ห์ขอบคุณ ต่อไป

      ๒. ขอให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายของการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ฯ แจ้งตารางค่าใช้จ่ายการดำเนินงานมาที่ E-office ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง/ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

       ข่าวฝากจาก การเงินวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

     แจังสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางทุกวิทยาลัย เกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำหนดหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
โดยระบุ ชื่อผู้ชื้อ ดังนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง (วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง) 551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
     ทั้งนี้ขอให้ทุกสถานศึกษาควบคุมงบประมาณที่ได้รับตามมติที่ประชุมอย่างเคร่งครัด


ประชาสัมพันธ์


       คณะกรรมการ พส.กอน.ภาคเหนือได้ร่วมกันตรวจหลักฐานใบสมัครของ10ประเภทกีฬา เพื่อความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข สำรวจความพร้อมของสนามแข่งขันฯ ประสานกับเจ้าภาพสถานที่ และจัดตารางการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่22-23มิ.ย.60 ณ ศูนย์ประสานงานภายในวท.ลำปาง

 


 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โดย
ผู้อำนวยการธีลาพร คงฉิม กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากร จากวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา ในการประชุมฝ่ายพิธีการ ครั้งที่ ๒ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ "เขลางค์นครเกมส์" ณ จังหวัดลำปางโดยมี ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ วิยาลัยการอาชีพเกาะคา #Pr.วก.เกาะคา

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
semenaxcaps.comครั้ง