ดาวน์โหลด (Download) เอกสารต่าง ๆ ของวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เรียบเรียงโดย: อ.รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการดาวน์โหลด .
หน่วยที่
เอกสารใบเนื้อหา
เอกสารใบงาน

1

เครื่องมือวัดไฟฟ้า

ใบงาน
2
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ใบงาน
3
การขยายย่านการวัดเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ใบงาน
4
โวลท์มิเตอร์ ใบงาน
5
การขยายย่านการวัดเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ใบงาน
6
เครื่องวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ใบงาน
7
มัลติมิเตอร์ ใบงาน
8
การใช้งานมัลติมิเตอร์ ใบงาน
9
ออสซิลโลสโคป ใบงาน
10
การใช้งานออสซิลโลสโคปวัดกระแสตรง ใบงาน
11
การใช้งานออสซิลโลสโคปวัดกระแสสลับ ใบงาน
12
การใช้งานออสซิลโลสโคปวัดความถี่ ใบงาน
13
เครื่องกำเนิดสัญญาณ ใบงาน
14
การใช้งานเครื่องกำเนิดสัญญาณ ใบงาน
15
เครื่องวัดอาร์ แอล ซี บริดจ์ แบบดิจิตอล ใบงาน
16

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า

ใบงาน
  ผู้เรียบเรียง: อ.รัชวิทย์ เมธีโชติเศรษฐ

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เลขที่ 15 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ. ลำปาง 52100
โทร 0-5422-3006 โทรสาร 0-5422-4426 E - mail : ratwit_m@yahoo.com .