ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 61
2 สผ1-สผ-ทั่วไป-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้างพรบ.60 Administrator 27
3 บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60 Administrator 30
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 373
5 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 380
6 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 Administrator 1447
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วน้ำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว Administrator 190
8 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 332
9 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย Administrator 130
10 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 Administrator 175
11 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2562 Administrator 155
12 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 279
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 410
14 ตารางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 1181