ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลสอบแก้ตัวและมส. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 52
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน Administrator 162
3 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) Administrator 157
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 Administrator 192
5 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ระดับปวช สถานที่สอบอาคาร 4 ชั้น ห้องสอบ ห้องประชุม Administrator 126
6 ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 269
7 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Administrator 2853
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 421
9 ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 677
10 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 2632
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู Administrator 279
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 250
13 สผ1-สผ-ทั่วไป-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้างพรบ.60 Administrator 199
14 บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60 Administrator 162
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 683
16 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 677
17 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 Administrator 2837
18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วน้ำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว Administrator 326
19 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 451
20 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย Administrator 216