ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(COVID-19) Administrator 20
2 ประกาศรับสมัครบุคลคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) Administrator 369
3 โครงการ Fix it Center Administrator 27
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator 61
5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 Administrator 82
6 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 Administrator 225
7 ประกาศ เรื่อง ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจำเป็น Administrator 89
8 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 Administrator 188
9 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 Administrator 110
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 Administrator 180
11 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 139
12 ประกาศผลสอบ แก้ 0 , มส. ซ่อมกิจกรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2563 Administrator 163
13 ให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น CITIZENinfo Administrator 144
14 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2563 Administrator 231
15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานยานยนต์) Administrator 324
16 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ) Administrator 319
17 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 Administrator 247
18 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 Administrator 229
19 ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา-6-รายการ Administrator 591
20 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 404

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง