ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 273
2 การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561 ปวช.2และปวช.3 Administrator 158
3 ประกาศผลสอบแก้ตัวและมส. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 193
4 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) Administrator 324
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 Administrator 306
6 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ระดับปวช สถานที่สอบอาคาร 4 ชั้น ห้องสอบ ห้องประชุม Administrator 210
7 ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 348
8 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Administrator 4349
9 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 537
10 ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 862
11 สผ1-สผ-ทั่วไป-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้างพรบ.60 Administrator 239
12 บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60 Administrator 192
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 729
14 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 Administrator 733
15 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560 Administrator 3172
16 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้วน้ำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว Administrator 347
17 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 489
18 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย Administrator 235
19 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 Administrator 306
20 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2562 Administrator 286