ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 42
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 75
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 168
4 Big Data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Administrator 93
5 การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 447
6 แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ Administrator 115
7 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รุ่น 1 รุ่น 2 Administrator 1466
8 ประกาศผลสอบแก้ตัว 0 และ มส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Administrator 241
9 ตารางเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา2561 Administrator 1870
10 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 Administrator 549
11 เผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ฯเรื่อง "ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ" Administrator 269
12 สผ1-สผ-ทั่วไป-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้างพรบ.60 Administrator 508
13 บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60 Administrator 396
14 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 Administrator 566
15 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2562 Administrator 513