ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่่งครูภาษาจีน ครูภาษาอังกฤษ Administrator 197
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาจีน Administrator 145
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ครูคอมพิวเตอร์ Administrator 133
4 ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Administrator 171
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Administrator 202
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 274
7 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ปวช.2,3 ทุกแผนก Administrator 217
8 ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 360
9 ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2563 Administrator 272
10 ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ปวช.) Administrator 459
11 ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัศ โคโรน่า 2019 Administrator 260
12 ยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน Administrator 246
13 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2562 Administrator 418
14 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม) Administrator 260
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม) Administrator 253
16 ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา-6-รายการ Administrator 313
17 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา Administrator 470
18 ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 Administrator 785
19 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 194
20 ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ(ปวช.)กรณีพิเศษ(โควต้า) Administrator 349