ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 Administrator 9
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป Administrator 19
3 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 30 กันยายน 2564 Administrator 26
4 รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนกันยายน 2564 Administrator 32
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 Administrator 30
6 ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 Administrator 31
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) Administrator 161
8 ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(COVID-19) Administrator 239
9 โครงการ Fix it Center Administrator 143
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator 193
11 ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 Administrator 393
12 ประกาศ เรื่อง ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจำเป็น Administrator 197
13 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 Administrator 309
14 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 Administrator 234
15 ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 Administrator 281
16 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 238
17 ประกาศผลสอบ แก้ 0 , มส. ซ่อมกิจกรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2563 Administrator 230
18 ให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น CITIZENinfo Administrator 212
19 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2563 Administrator 347
20 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานยานยนต์) Administrator 394

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง