ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูช่างยนต์) Administrator 92
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูช่างยนต์) Administrator 89
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล) Administrator 138
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล) Administrator 158
5 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก(ครูพิเศษสอนสาขางานยานยนต์) Administrator 141
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ วัดผลและประเมินผล Administrator 247
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน ภาษาอังกฤษ) Administrator 178
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ตำแหน่งครูพิเศษสอน ภาษาอังกฤษ) Administrator 193
9 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 (ปวช.) Administrator 356
10 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก (ตำแหน่งครูพิเศษสอน ภาษาอังกฤษ) Administrator 263
11 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Administrator 180
12 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562 Administrator 1973
13 ประกาศ เรื่องการเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน วิชาชีพระยะสั้น Administrator 413
14 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่1/2562 Administrator 372
15 Big Data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Administrator 393
16 แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ Administrator 325
17 สผ1-สผ-ทั่วไป-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้างพรบ.60 Administrator 791
18 บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60 Administrator 598
19 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2562 Administrator 758