ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอนรายชั่วโมง (สาขาวิชาลีลาศ) Administrator 25
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอนรายชั่วโมง (สาขาวิชาลีลาศ) Administrator 51
3 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 Administrator 94
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอนรายชั่วโมง (สาขาวิชาลีลาศ) Administrator 80
5 ตารางรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 Administrator 208
6 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 Administrator 100
7 ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Administrator 659
8 ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 Administrator 122
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator 435

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์