ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา Administrator 41
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 124
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 81
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 116
5 แจ้งงดจัดการเรียนการสอน วันที่ 10-15 ธันวาคม 2566 Administrator 84
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาเสริมสวย) Administrator 126
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป Administrator 157
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป Administrator 117
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป Administrator 146
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นครูพิเศษสอนรายชั่วโมง (สาขาวิชาดนตรี) Administrator 117
11 ประกาศให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2566 Administrator 124
12 แนวทางการชำระค่าน้ำประปา ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 111
13 มาตรการลดการใช้พลังงาน ของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 111
14 สรุปความพึงพอใจหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Administrator 375
15 สรุปความพึงพอใจโครงการห้องเรียนอาชีพใน สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 182
16 สรุปความพึงพอใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 210
17 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 Administrator 1239
18 รายวิชาการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 2/2565 Administrator 442
19 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง Administrator 452
20 เผยแพร่ผลการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษและสาขาช่างแต่งผมสตรี Administrator 533

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์