ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Administrator 225
2 ประกาศผลสอบ แก้ 0 , มส ซ่อมกิจกรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2561 Administrator 34
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 Administrator 149
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 137
5 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2561 Administrator 197
6 Big Data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Administrator 158
7 แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ Administrator 154
8 สผ1-สผ-ทั่วไป-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้างพรบ.60 Administrator 559
9 บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60 Administrator 428
10 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2562 Administrator 572