ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่ผลการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษและสาขาช่างแต่งผมสตรี Administrator 43
2 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" Administrator 27
3 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 Administrator 178
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว Administrator 59
5 การศึกษาไทยเดินหน้าพร้อม Administrator 38
6 ตารางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Administrator 275
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Administrator 665

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์