ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (COVID-19) Administrator 127
2 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 Administrator 329
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานยานยนต์) Administrator 131
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานยานยนต์) Administrator 104
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ) Administrator 141
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ) Administrator 120
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานยานยนต์) Administrator 151
8 งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 Administrator 70
9 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 Administrator 69
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ) Administrator 148
11 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่่งครูภาษาจีน ครูภาษาอังกฤษ Administrator 358
12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ ครูภาษาจีน Administrator 297
13 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ครูคอมพิวเตอร์ Administrator 225
14 ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Administrator 271
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Administrator 310
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 354
17 ประกาศ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ปวช.2,3 ทุกแผนก Administrator 319
18 ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว Administrator 462
19 ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2563 Administrator 397
20 ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ปวช.) Administrator 574

แผนปฏิบัติการประจำปี

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง