ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2563 Administrator 24
2 ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ปวช.) Administrator 237
3 ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามมาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัศ โคโรน่า 2019 Administrator 173
4 ยกเลิกการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน Administrator 159
5 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2562 Administrator 297
6 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม) Administrator 159
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม) Administrator 143
8 ประกาศ-ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา-6-รายการ Administrator 207
9 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา Administrator 298
10 ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 Administrator 582
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 126
12 ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ(ปวช.)กรณีพิเศษ(โควต้า) Administrator 242
13 Big Data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Administrator 503