ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1(2) ปีการศึกษา 2562 Administrator 367
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูภาษาอังกฤษ) Administrator 53
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูภาษาอังกฤษ) Administrator 34
4 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 3) Administrator 69
5 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนวิชาอาหารและโภชนาการ)) Administrator 80
6 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 Administrator 272
7 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Administrator 1266
8 ประกาศผลสอบ แก้ 0 , มส ซ่อมกิจกรรม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2561 Administrator 132
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 Administrator 254
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator 239
11 ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2/2561 Administrator 279
12 Big Data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา Administrator 204
13 แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์ Administrator 194
14 สผ1-สผ-ทั่วไป-รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ-จัดจ้างพรบ.60 Administrator 612
15 บันทึกข้อความใบขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามพรบ.60 Administrator 464
16 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2562 Administrator 618