ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 11/09/2566 Administrator 2502
2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 11/09/2566 Administrator 1256
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 11/09/2566 Administrator 5243
4 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 05/09/2566 Administrator 7925
5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 05/09/2566 Administrator 5058
6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 05/09/2566 Administrator 6838
7 ข้อมูลอาคารสถานที่ 05/09/2566 Administrator 6178
8 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 05/09/2566 Administrator 8177
9 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 05/09/2566 Administrator 5377
10 ข้อมูลบุคลากร 05/09/2566 Administrator 3972
11 หลักสูตร ระดับ ปวช. 02/06/2558 Administrator 932

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์