ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 2190
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 2059
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 2162
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 2118
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 2392
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 2054
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 02/06/2558 Administrator 726
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. 02/06/2558 Administrator 647
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 940
10 ข้อมูลบุคลากร 02/06/2558 Administrator 6618
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 3758