ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร 22/05/2564 Administrator 309
2 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 3338
3 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 3256
4 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 3394
5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 3299
6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 3596
7 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 3242
8 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 1591
9 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 5327

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง