ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร 22/05/2564 Administrator 2605
2 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 4430
3 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 5359
4 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 4542
5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 4501
6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 5113
7 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 4377
8 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 2116
9 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 6910

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์