ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 2857
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 2757
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 2889
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 2790
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 3035
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 2720
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 02/06/2558 Administrator 933
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. 02/06/2558 Administrator 818
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 1310
10 ข้อมูลบุคลากร 02/06/2558 Administrator 7745
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 4668

แผนปฏิบัติการประจำปี

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง