ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 1066
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 1072
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 1193
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 1123
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 1212
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 1084
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 02/06/2558 Administrator 486
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. 02/06/2558 Administrator 413
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 427
10 ข้อมูลบุคลากร 02/06/2558 Administrator 4068
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 2064