ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 11/09/2566 Administrator 2275
2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 11/09/2566 Administrator 1070
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 11/09/2566 Administrator 4908
4 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 05/09/2566 Administrator 7471
5 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 05/09/2566 Administrator 4735
6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 05/09/2566 Administrator 5641
7 ข้อมูลอาคารสถานที่ 05/09/2566 Administrator 5803
8 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 05/09/2566 Administrator 6744
9 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 05/09/2566 Administrator 4861
10 ข้อมูลบุคลากร 05/09/2566 Administrator 3328

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์