ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 1167
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 1151
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 1280
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 1192
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 1342
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 1149
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 02/06/2558 Administrator 517
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. 02/06/2558 Administrator 445
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 478
10 ข้อมูลบุคลากร 02/06/2558 Administrator 4296
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 2221