ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร 22/05/2564 Administrator 2082
2 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 4214
3 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 4606
4 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 4304
5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 4258
6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 4692
7 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 4164
8 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 2023
9 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 6615

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


สื่อการเรียนการสอนออนไลน์