ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 522
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 560
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 652
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 626
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 634
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 610
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 02/06/2558 Administrator 298
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. 02/06/2558 Administrator 250
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 224
10 ข้อมูลบุคลากร 02/06/2558 Administrator 2539
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 1138