ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลบุคลากร 22/05/2564 Administrator 735
2 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 3580
3 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 3618
4 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 3677
5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 3580
6 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 3956
7 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 3498
8 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 1724
9 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 5654

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง