ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประเภท

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 21/03/2559 Administrator 3055
2 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดลำปาง 02/06/2558 Administrator 2962
3 ข้อมูลตลาดแรงงาน 02/06/2558 Administrator 3090
4 ข้อมูลอาคารสถานที่ 02/06/2558 Administrator 3010
5 ข้อมูลครุภัณฑ์ 02/06/2558 Administrator 3302
6 ข้อมูลงบประมาณและการเงิน 02/06/2558 Administrator 2930
7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 02/06/2558 Administrator 993
8 หลักสูตร ระดับ ปวช. 02/06/2558 Administrator 869
9 ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 02/06/2558 Administrator 1421
10 ข้อมูลบุคลากร 02/06/2558 Administrator 8076
11 ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 02/06/2558 Administrator 4929

แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง