ปรัชญาสถานศึกษา

“ ความรู้ดี   ฝีมือเยี่ย เปี่ยมคุณธรรม   ค้ำจุนสังคม ”แบบสำรวจความต้องการ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง


คลิปตัวอย่างการสอนระยะสั้น